สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F44) (ตรวจสอบแล้ว)

  • Post author:
  • Post last modified:24/06/2023

Thairung Group ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ครบวงจรอย่างมั่นคงมากว่า 50 ปี ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ (Thairung Manufacturing), กลุ่มให้บริการและตัวแทนจำหน่ายด้านยานยนต์ (Thairung Trading) และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Thairung Property สำหรับกลุ่ม Thairung…

Continue Readingสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F44) (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  • Post author:
  • Post last modified:24/06/2023

Thairung Group ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ครบวงจรอย่างมั่นคงมากว่า 50 ปี ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ (Thairung Manufacturing), กลุ่มให้บริการและตัวแทนจำหน่ายด้านยานยนต์ (Thairung Trading) และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Thairung Property สำหรับกลุ่ม Thairung…

Continue Readingข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  • Post author:
  • Post last modified:24/06/2023

Thairung Group ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ครบวงจรอย่างมั่นคงมากว่า 50 ปี ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ (Thairung Manufacturing), กลุ่มให้บริการและตัวแทนจำหน่ายด้านยานยนต์ (Thairung Trading) และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Thairung Property สำหรับกลุ่ม Thairung…

Continue Readingข้อมูลงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563