ความเป็นมา​

และความสำเร็จ​

About Thai V.P.

ความเป็นมา​

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง ที่ให้บริการรถเช่าทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้แบรนด์ “Bizcar Rental” ด้วยทุนจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจ 300 ล้านบาท ผนวกกับประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ยาวนานกว่า 30 ปี โดยมีรางวัลและการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากลเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ

ด้วยจำนวนรถเช่าให้บริการมากกว่า 6,200 คัน ผ่าน 9 สาขาทั่วประเทศ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย ครอบคลุม เข้าถึงทุกพื้นที่และทุกความต้องการของลูกค้า

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล และให้ความสำคัญแก่ความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ต่อยอดธุรกิจไปสู่บริการต่าง ๆ เพื่อให้ครบวงจรของบริการเช่ารถและบริการเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจำหน่ายรถมือสอง “Jing Jai Used Car” ธุรกิจตัวแทนนายหน้าประกันภัย “Biz Broker” รวมถึงการให้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ “Jing Jai Money” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการขน-ส่งที่ดีที่สุด ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของเครือข่ายและห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อส่งต่อคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Group 221

Business timeline milestone

ความสำเร็จ

2022

Registered Capital – 300MB

Registered Capital of 300MB with a  Fleet Size of over 6,000 vehicles in 9 Locations country wide

2020

Introduced Car Subscription "Eazy Car"

Introduced Car Subscription Program “Eazy Car” with the goal to provide long term and monthly all-inclusive leases to individuals

2010

Established "Bizcar Rental"

Established our own brand under the name of “Bizcar Rental” to provide short and long term car rentals to companies and individuals

2006

Awarded the Exclusive Rights to Represent Europcar

Awarded the exclusive rights to represent Europcar in Thailand and joining the worldwide Europcar network.
2000

Established Operating Lease Business

Established operating lease business to provide leased vehicles for public sector entities and state enterprises

1996

Joint Venture with Standard Chartered Bank

under the name of Thai Exclusive Leasing Co.,Ltd., automotive hire purchase and leasing.

1987

Marketing Unit for Thairung Union Car PCL

Importer & Distributor of Leyland DAF trucks