Job Vacancies

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท

พนักงานประจำ

อัตรา

จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน

 1. จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปโดยวิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชีให้ตรงตามรอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องและครบถ้วน
 2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสารใบเปิดโครงการควบคุมการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการพร้อมติดตามสถานะและความคืบหน้าของงานโครงการ
 3. จัดทำข้อมูลระบบทรัพย์สินตั้งแต่การซื้อ โอนย้าย ตัดจำหน่าย ติดรหัสทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน
 4. ตรวจสอบรายการผิดปกติในงบทดลอง รวมทั้งความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีกับรหัสศูนย์รับผิดชอบ
 5. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมปิดบัญชีประจำเดือน
  จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 6. จัดทำข้อมูล Present พร้อมวิเคราะห์สำหรับ Senior Meeting
 7. จัดทำ Package งบเดี่ยว พร้อมจัดกลุ่มประเภทบัญชีและเก็บข้อมูลสำหรับเปิดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  จัดทำข้อมูลประจำปีในแบบภงด.50,51
 8. ตรวจนับทรัพย์สินประจำปีและสุ่มตรวจนับรายเดือน
  จัดทำข้อมูลเพื่อการตรวจสอบขอคืนภาษีให้สรรพากร
  งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย- หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 3. มีประสบการณ์ในการปิดงบ หรือ บัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีความรู้ด้านภาษี
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
 6. หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Oracle , Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. เบี้ยขยัน
 2. รถรับ-ส่งพนักงาน
 3. ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน
 4. ค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐ
 5. นอกจากประกันสังคม
 6. ชุดยูนิฟอร์ม
 7. ทุนการศึกษาบุตร
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 9. รางวัลอายุงาน
 10. ปรับเงินเดือนประจำปี
 11. โบนัสประจำปีเงินสงเคราะห์
 12. กรณีเสียชีวิต
 13. ห้องพยาบาล

วิธีการสมัคร

 1. สมัครผ่านเว็บไซต์ thaivp.com
 2. ส่ง Resume มาที่ E-Mail

ติดต่อ

คุณชญานี
บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1871 ชั้น 3 อาคาร B เลขที่ 304 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : +66 2 033 5031 – 5
อีเมล : hr@thaivp.com

Application form

สมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

  ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล