แผนผังเว็บไซต์

sitemap

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

เกี่ยวกับ ไทย วี.พี.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ความเป็นมาและความสำเร็จ

รางวัลและความภาคภูมิใจ

เกี่ยวกับ ไทย วี.พี.

สินค้าและบริการทั้งหมด

・EAZY CAR

・BIZCAR

・JINGJAI USED CAR

・BIZ BROKER

・JINGJAI MONEY

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการจัดการ

・โครงสร้างองค์กร

・คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบาย

แจ้งเรื่องร้องเรียน

・เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

・แจ้งเบาะแสการทุจริต

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

รายงานที่สำคัญ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินกิจกรรม

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

Contact Form

ร่วมงานกับไทย วี.พี.

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโนบายเกี่ยวกับคุกกี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

* เราพยายามตอบทุกข้อสงสัยของท่านภายใน 24 ชม. ตลอดช่วงวัน-เวลาทำการ