ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET (TVP)

ราคาหลักทรัพย์​

8.50

บาท

+0.04 (+1.87%)

ปรับปรุงเมื่อ: 13 มีนาคม 2566 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

304,400

มูลค่าซื้อขาย (บาท)

1,888.01

วันก่อนหน้า

6.20

ราคาเปิด

6.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.20 - 6.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

4.58 - 8.20

Information

No Data Found

หมายเหตุ

แผนภูมิหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้านี้ ทางบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล การแสดงผลของข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและไม่ควรใช้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน