ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

About Personal Data

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อไทย วี.พี. ในกรณีมีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติม

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

ที่อยู่

1871 ชั้น 3 อาคาร B เลขที่ 304

ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง

เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160

อีเมล

dpo@thaivp.com

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 033 5031 – 5

* เราพยายามตอบทุกข้อสงสัยของท่านภายใน 24 ชม. ตลอดช่วงวัน-เวลาทำการ