รายงานที่สำคัญ

Regulator Filing

รายงานที่สำคัญ

บริการลิสซิ่งรถยนต์ ป้ายแดง รูปแบบใหม่ โดยรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ

ปี 2565

งบการเงิน

ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 3/2565

ไตรมาสที่ 2/2565

ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2565

งบการเงิน

ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 3/2565

ไตรมาสที่ 2/2565

ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2564

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 3/2564

ไตรมาสที่ 2/2564

ไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 3/2564

ไตรมาสที่ 2/2564

ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2563

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 3/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 3/2563

ไตรมาสที่ 2/2563

ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2562

ไตรมาสที่ 3/2562

ไตรมาสที่ 2/2562

ไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงิน

ดาวน์โหลด

ดูออนไลน์

ประจำปี 2562

ไตรมาสที่ 3/2562

ไตรมาสที่ 2/2562

ไตรมาสที่ 1/2562